Factura, chitanta

Factura pentru furnizarea energiei termice se emite pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care energia termica respectiva a fost furnizata.

Utilizatorii / consumatorii sunt obligati sa achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile lucratoare de la data emitarii facturilor;

Pe factura sunt mentionate: data emiterii facturii, termenul de scadenta cat si locul de consum si valoarea aferenta acestuia.

Locatarii asociatiilor de proprietari nr. 2 (C1bis, C2bis si 2A), 3, 4 (ANL1 si ANL2 ), 5, 6 , 7, 12, 13, vor achita facturile la noua casierie din orasul nou de pe strada Libertatii, mai precis la PT2 incepand cu data de 01.12.2020. Asociatiile nr.1, 2 (B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, D2), 4 (105G, 30G, A4, A10, A20, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C7, C8, C9, C10, C12, M8), 8, 9, 10, 11, 19 si CASE vor achita facturile la vechea casierie din PT6 (Aleea Postei).
 

 

 

La achitarea contravalorii facturii se va elibera o chitanta.
Model mai jos: